Kezdőlap Rólunk írták Elérhetőségek
separator
Buderus
Szolgáltatások Jótállási feltételek

Jótállási feltételek

Jótállási feltételek

A jótállás érvényes a jótállási jegyen szereplő gázüzemű vízmelegítőkre, állókazánokra és a napkollektorokra az üzembehelyezés időpontjától számítva 12 hónapig , fali- és szilárdtüzelésű kazánokra az üzembe helyezés időpontjától számítva 12 hónapig, szobatermosztátokra, szabályozókra, kapcsolóórákra, tárolókra és termosztatikus szelepekre a vásárlástól számított 12 hónapig, valamint elektromos tárolós vízmelegítőkre a vásárlástól számított 12 hónapig, a 151/2003 (IX.22.) sz. kormányrendelet alapján kötelező jótállást vállal.

A kötelező jótálláson túlmenően a Robert Bosch Kft. 12 hónap további jótállást vállal a következő termékekre: gázüzemű vízmelegítők, állókazánok és a napkollektorok, fali- és szilárdtüzelésű kazánok, szobatermosztátok, szabályozók, kapcsolóórák, tárolók és termosztatikus szelepek.
A kibővített jótállás feltétele az évenkénti karbantartás a feljogosított szerviz általi igazolt elvégzése.

A garanciális javítás díjtalan. A garanciális javítás során csak gyári és új alkatrészek építhetők be. A termék javítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt az üzemeltető a hiba miatt a készüléket rendeltetésszerűen nem használhatta. A vásárlást követő tartós (6 hónapot meghaladó) tárolás esetén az üzembehelyezéshez a Robert Bosch Kft. engedélye szükséges.

A jótállás feltételei a következők:
• a feljogosított szerviz elvégezte az üzembe helyezést és ezt a jótállási jegyen aláírás és bélyegző tanúsítja,
• a termékhez mellékelt útmutató szerint rendeltetésszerűen működtették a terméket,
• a jótálláshoz szükséges érvényes vásárlói dokumentációk rendelkezésre állnak
(Jótállási jegy, vásárlást igazoló bizonylat).

A jótállási igény csak akkor érvényesíthető, ha a meghibásodás oka a vásárlás időpontja előtt keletkezett.

Jótállás szempontjából nem tekinthető hibának és így a készülék nem garanciális, ha:
• hanyag kezelés, vagy külső hatás következtében mechanikai sérülések keletkeztek,
• időjárási, környezeti tényezőktől, elemi károktól (eső, fagy, tűz, erősen szennyezett levegő, kemény hálózati víz, nem megfelelő feltöltési víz, stb.) károsul a készülék,
• a termékhez csatlakozó elektromos hálózatból származó káros hatások okozták a meghibásodást (túláram, villámcsapás, stb.),
• alkatrészek, melyek természetes elhasználódás miatt az éves szervizkor cserére szorulnak (elektróda, védőanód, szűrők, elemek, tömítések stb.).
A vevő a garanciális termék kicserélését kérheti, ha:
a) a termék nem javítható,
b) a hibajelentéstől számított 15 napon belül a termék javítása nem fejeződött be.
A csere jogosságáról a Robert Bosch Kft. dönt. Az a) esetben a vásárlás helyén intézhető el a termék cseréje.
Ha a vevő nem fogadja el a hibák jellegével kapcsolatban a feljogosított szerviz véleményét, cégünkhöz fordulhat. Amennyiben indokolt, kikérjük az illetékes minőségvizsgáló intézet állásfoglalását.
Jogvita esetén a Ptk. ide vonatkozó jogszabályai az irányadók.

Jótállási javítási munkákat a mellékelt javítási szelvények egyikének gondos kitöltésével kell dokumentálni. A vevő győződjön meg arról, hogy ez megtörtént-e, és aláírásával igazolja az elvégzett munkát.
A jótállási jegyen történő szabálytalan javítás, valótlan adatok bejegyzése a jegyet érvényteleníti. A jótállási jegy elvesztése egyben a garanciális jogosultság elvesztését is jelenti.
Érvénytelen a jótállási jegy, ha nem tartalmazza a vásárlásra és üzembehelyezésre vonatkozó adatokat (időpont, hely, forgalmazó illetve üzembehelyező cég bélyegzője és aláírása). Elveszett vagy érvénytelen jótállási jegy nem pótolható.
A minőségért való felelősség automatikusan megszűnik, ha vevő a terméket olyan országban szerelteti fel, helyezteti üzembe, illetve működteti, ahol az nem rendelkezik forgalombahozatali, vagy azonos célú más, az üzembehelyezéshez és működtetéshez szükséges hatósági engedéllyel.
A jótállási igény érvényesíthetősége helyéről az igénybe vehető üzembehelyezési és javító szolgálatokról
06-40-200-589 telefonszámon érhető el tájékoztatás.